Csomagolóanyagok vizsgálata

Gyerekbiztos (CRC) csomagolások

Laboratóriumunk széleskörű vizsgálatokat kínál a gyerekbiztos csomagolásra vonatkozóan a PN-EN ISO 8317:2006P szabványnak megfelelően. A J.S. Hamilton vizsgálólaboratóriumok jelentős globális szakértelemet biztosítanak ügyfeleinek az anyagok és vegyszerek vizsgálatában a szabályozott kategóriákkal összhangban:

 

  • akut toxicitás kategóriák 1-3
  • Célszervi toxicitás (STOT) – egyetlen expozíció 1. kategória
  • Célszervi toxicitás (STOT) – ismételt expozíció 1. kategória
  • bőrkorrózió 1. kategória
  • 3% metanol és/vagy 1% diklór-metán tartalom
  • belégzéssel járó toxikus veszélyek kivéve aeroszolként kiszerelt anyagok vagy keverékek vagy aeroszolt előállító, zárt készülékek csomagolásai